Начало


home
За проекта
Физични сили е общото название на различни физични процеси като втвърдяване, топене, втечняване, протичане на електричен ток, еластичност, налягане и други. В този контекст целите на проекта са да представи тези и други факти, както и научни експерименти придружени с анимации, триизмерни галерии, изображения, тестове, кръстисловици и други, свързани с физичните сили.

Реализация
За реализацията на проекта са разгледани и обобщени различни литературни източници, представени са основните и интересните, снимкови и текстови материали. Реализирани са анимации, тестове, пъзели, филмови клипове, електронни книги и други за по-добро онагледяване на подбраната информация.

Описание
Има съдържание с хипервръзки за отделните подтеми, а вътрешната навигация в тях се осъществява, чрез навигационни бутони. Връзката с външни приложения е реализирана с помощта на свързани обекти.